Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022

Chúng tôi xin cập nhật đến khách hàng tiến độ dự án The Global City vào tháng 03/2022. Dự án vẫn đảm bảo tiến độ và đang trong quá trình hoàn thiện móng, nền.

Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022
Tiến độ dự án The Global City tháng 03/2022

☎️ LIÊN HỆ TÌM HIỂU DỰ ÁN

5/5 - (1 bình chọn)

TIN TỨC KHÁC